Projecten

De afgelopen jaren heeft Mariaoord Extra dankzij de bijdragen van derden belangrijke projecten voor Vivent Mariaoord kunnen realiseren. Dit zijn onder meer:

  • de aankleding van de Burchtzaal die veel wordt gebruikt voor activiteiten van de bewoners
  • de aanleg van een verkeerstuin, bedoeld om bewoners praktische oefeningsmogelijkheden te bieden voor het omgaan met allerlei situaties in het verkeer
  • de aanleg van een jeu de boulesbaan
  • de aanschaf van apparatuur voor het eigen internetcafé
  • de inrichting van een snoezelruimte
  • de aanschaf van tuinmeubilair
  • de aanschaf van een bus voor het vervoer van bewoners
  • de aanleg en inrichting van een nieuw dierenparkje op het terrein van Mariaoord. Een van onze meest succesvolle acties die veel aandacht kreeg in de lokale pers en waarvoor bedrijven, instellingen en particulieren rond de 50.000 euro bijeenbrachten. Het dierenparkje bewijst tot op de dag van vandaag zijn grote nut voor de bewoners en hun familieleden.

Op dit moment, 2016, is Mariaoord Extra volop bezig met een actie om geld bijeen te brengen voor een bijzonder bewegingsproject voor de cliënten van Vivent Mariaoord. Vooral fysiek, mentaal en sociaal kunnen bewoners veel baat hebben bij goede beweging. Inmiddels is er een duo-fiets aangeschaft en is een belangrijk deel van de beweeg- en beleeftuin aangelegd. De actie heeft al ruimte aandacht gehad in de lokale pers en mag zich verheugen in een warme belangstelling van derden.