Bestuurlijk

Het stichtingsbestuur van Mariaoord Extra bestaat uit :

  • A.H. van Rixtel, voorzitter
  • W.G.M.J. Arts, secretaris
  • H.M.C. van Maaren, penningmeester

Nadere informatie

Aan het bestuur worden geen vergoedingen in welke vorm dan ook toegekend.
De stichting Mariaoord Extra staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17117978.
Aan de stichting is door de KvK het RSIN nummer 808253141 toegekend.
Het correspondentie adres is: hmcvanmaaren@gmail.com.