Doneren

Wilt u doneren?
Dan kan dat op dit rekeningnummer:
NL 60 RABO 0119552833
Stichting MOE
Ten name van
“Mariaoord in beweging”

De stichting Mariaoord Extra werd in 2008 officieel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).